Sezon 2021 rozpoczety!!!

28 czerwca 2021 roku rozpoczęły się badania wykopaliskowe na stanowisku Paliwodzizna 29, gm. Golub-Dobrzyń. Sezon 2021 zapowiada się bardzo obiecująco! Pierwsze dni wykopalisk dostarczyły wielu ciekawych znalezisk, w tym bogatej kolekcji mezolitycznych wytworów krzemiennych, ciekawych wytworów kamiennych (w tym pokaźnej kolekcji rozcieraczy) oraz kamienia żarnowego najprawdopodobniej z pozostałosciami organicznych residues! A to dopiero początek badań:)