Publikacje

 • Osipowicz, G., Badura, M., Brown, T., Hudson, S., Jankowski, M., Makowiecki, D., Noryśkiewicz, A., Orłowska, J., Sykuła, M., & Weckwerth, P. (2023). Human-environment interactions in the Mesolithic : the case of site Paliwodzizna 29, a lakeside site in central Poland. Quaternary Science Reviews, 322, 1–22. https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2023.108388
 • Osipowicz, G., Orłowska, J., & Kuriga, J. (2022). Pedantry in Palaeolithic? The story of two small Swiderian pits from Chełmno-Dobrzyń Lakeland. Sprawozdania Archeologiczne, 74, 325–344. https://doi.org/10.23858/SA/74.2022.1.3103
 • Osipowicz G., Chachlikowski P., Orłowska J., Kasztovszky Z., Siuda R., Weckwerth P.2018. Late Palaeolithic and Mesolithic Treatment and Use of Non-flint Stone Raw Materials: Material Collection From Site 17 at Nowogród, Golub-Dobrzyń District, Poland. Archaeologia Polona, Vol. 56 (2018): Characteristics and distribution of siliceous rocks in prehistory (edited by Dagmara H. Werra and Iwona Sobkowiak-Tabaka), Pages 103-125.
 • Osipowicz G., Witas H., Lisowska-Gaczorek A., Reitsema L., Szostek K., Płoszaj T., Kuriga J., Makowiecki D., Jędrychowska-Dańska K., Cienkosz-Stepańczak B., 2017. Origin of the ornamented bâton percé from the Gołębiewo site 47 as a trigger of discussion on long-distance exchange among Early Mesolithic communities of Central Poland and Northern Europe, PLoS ONE 12(10): e0184560.  http://doi.org/10.1371/journal.pone.0184560
 • Orłowska J., Osipowicz G., 2017, Optic observations on osseous uniserial harpoon heads from the Polish lowland as an element of discussion about their chronological affiliation Quaternary International, (2017). http://doi.org/10.1016/j.quaint.2017.11.020

Wcześniejsze studia nad mezolitem Pojezierza Chełmińśko-Dobrzyńskiego realizowane przez zespół

 • Osipowicz G. 2017. Społeczności mezolityczne Pojezierza Chełmińsko-Dobrzyńskiego. Próba modelowej analizy wieloaspektowej funkcji i organizacji przestrzennej wybranych obozowisk. Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, ss. 260 (ISBN 978-83-231-3856-3)
 • Osipowicz G. 2017. Ludowice 6 site, western habitation: A silica plant processing female gatherer campsite?, Journal of Archaeological Science: Reports, http://dx.doi.org/10.1016/j.jasrep.2017.08.019
 • Osipowicz G., Weckwerth P. 2016. Schyłkowopaleolityczne i mezolityczne materiały krzemienne ze stanowiska Trzciano 36, gm. Wąbrzeźno, Fontes Archaeologici Posnanienses 52, 121-149.
 • Osipowicz G. 2016. Function and spatial organization of prehistoric camps and features. Clues from central Poland, Anthropologie: International Journal of the Science of Man 54/1, 35-48.
 • Osipowicz G. 2015. Zorganizowane i wyspecjalizowane obozowisko zbieraczy? Z wyników badań traseologicznych i przestrzennych materiałów mezolitycznych ze stanowiska Ludowice 6, Przegląd Archeologiczny 63, 59-85.
 • Osipowicz G. 2015. A Late Band Pottery culture settlement at site 40 in Trzciano, Wąbrzeźno commune, Sprawozdania Archeologiczne 67, 139-164.
 • Osipowicz G., Kalinowska M., Weckwerth P., Jankowski M. 2015. Osada kultury ceramiki wstęgowej rytej ze stanowiska Trzciano 40, gm. Wąbrzeźno, Fontes Archaeologici Posnanienses 51, 201-243.
 • Osipowicz G., Jankowski M., Makowiecki D., Weckwerth P. 2014, Obozowiska mezolityczne ze stanowiska Ludowice 6, woj. kujawsko-pomorskie, siedlisko zachodnie, Wiadomości Archeologiczne 65, 149-195.
 • Osipowicz G., Sobkowiak-Tabaka I. 2014. New evidences for core processing of non-flint, lithic materials in the Late Palaeolithic and Mesolithic of Poland, Journal of Lithic Studies 1/1, 1-14.
 • Osipowicz G. 2013. Nie tylko krzemieniem zbrojono strzałę? O kamiennych narzędziach retuszowanych ze stanowiska Ludowice 6, [w:] M. Nowak, D. Stefański, M. Zając (red.), Retusz – jak i dlaczego? „Wieloperspektywiczność elementu twardzowego”, Prace Archeologiczne 66, Kraków, 159-170.
 • Osipowicz G. 2013. Przemysł ze skał niekrzemiennych w mezolicie ziem polskich? Z wyników badań stanowiska Ludowice 6, gm. Wąbrzeźno, Przegląd Archeologiczny 61, 145-188.