Sesja Naukowa Sekcji Paleobotanicznej Polskiego Towarzystwa Botanicznego

7 grudnia 2019 roku w Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, w trakcie Sesji Naukowej Sekcji Paleobotanicznej Polskiego Towarzystwa Botanicznego został wygłoszony komunikat pt. ŚLADY ZBIERACTWA NA MEZOLITYCZNYM STANOWISKU W PALIWODZIŹNIE (POJEZIERZE DOBRZYŃSKIE, POLSKA PÓŁNOCNA; autorzy Monika Badura, Agnieszka M. Noryśkiewicz, Lucy Kubiak-Martens, Grzegorz Osipowicz). Podczas wystąpienia zostały zaprezentowane m.in. pierwsze wyniki SEM wybranych makroszczątków roślinnych odkrytych na stanowisku w Paliwodziźnie. Referat był wynikiem owocnej współpracy z Lucy Kubiak-Martens z BIAX Consult Biological Archaeology & Environmental Reconstruction, w Holandii.