KONFERENCJA „BADANIA ARCHEOLOGICZNE W WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIM W LATACH 2017-2018”


W dniach 23-24 maja 2019 roku w Muzeum Archeologicznym w Biskupinie odbyła się IX Konferencja Sprawozdawcza „Badania archeologiczne w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2017-2018”.
Konferencja organizowana jest co 2 lata i dotyczy aktualnych wyników badań archeologicznych, prowadzonych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Jej organizatorami są Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu-Delegatura w Bydgoszczy, Instytut Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Muzeum Archeologiczne w Biskupinie.

My również tam byliśmy:) Dr hab. Grzegorz Osipowicz zaprezentował referat pt.: Z badań nad wczesnoholoceńskimi społecznościami zbieracko-łowieckimi Pojezierza Chełmińsko-Dobrzyńskiego. Rezultaty prac wykopaliskowych przeprowadzonych w latach 2017-2018 na stanowiskach Nowogród 26 i Paliwodzizna 29, gm. Golub-Dobrzyń.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie:
http://www.biskupin.pl/9331-2/


Fot. Szymon Rosołowski