Współpraca z Erlebnis Archäologie

Rozpoczęliśmy współpracę z Erlebnis Archäologie – jednym z
wiodących austriackich stoważyszeń umożliwiających udział w różnego typu badaniach wykopaliskowych w Europie wszystkim pasjonatom archeologii.
Liczymy na owocną współpracę 🙂
Więcej informacji na temat Erlebnis Archäologie można znaleźć na
stronie: www.archaeologie-erlebnis.eu

Sesja Naukowa Sekcji Paleobotanicznej Polskiego Towarzystwa Botanicznego

7 grudnia 2019 roku w Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, w trakcie Sesji Naukowej Sekcji Paleobotanicznej Polskiego Towarzystwa Botanicznego został wygłoszony komunikat pt. ŚLADY ZBIERACTWA NA MEZOLITYCZNYM STANOWISKU W PALIWODZIŹNIE (POJEZIERZE DOBRZYŃSKIE, POLSKA PÓŁNOCNA; autorzy Monika Badura, Agnieszka M. Noryśkiewicz, Lucy Kubiak-Martens, Grzegorz Osipowicz). Podczas wystąpienia zostały zaprezentowane m.in. pierwsze wyniki SEM wybranych makroszczątków roślinnych odkrytych na stanowisku w Paliwodziźnie. Referat był wynikiem owocnej współpracy z Lucy Kubiak-Martens z BIAX Consult Biological Archaeology & Environmental Reconstruction, w Holandii.

Konferencja w Bernie!

W dniach 4-7 września 2019 roku w Bernie (Szwajcaria) odbyło się 25 jubileuszowe spotkanie członków stowarzyszenia EAA (European Association of Archaeologists). Członkowie zespołu zaprezentowali na nim referat pt.: ” FISH AND TOOLS OF MESOLITHIC SOCIETIES IN POLAND” (autorzy Grzegorz Osipowicz, Daniel Makowiecki, Justyna Orłowska i Mirosława Zabilska-Kunek) oraz poster: “RESULT OF CARRYING OR PUTTING INTO A SHEATH? NEW DATA CONCERNING TRACES RESULTING FROM TRANSPORTATION, HAFTING AND SECURING OF FLINTS” (autorzy Grzegorz Osipowicz, Justyna Orłowska).

Konferencja w Dublinie!

W dniach 25-31 czerwca 2019 roku w Dublinie (Irlandia) odbyła się 20th INQUA (International Union for Quaternary Research) Congress . Członkowie zespołu zaprezentowali na nim referat pt.:  Relation of human activity and the environment in the young-glacial landscape: the Paliwodzizna site (central Poland)” (autorzy Michal Jankowski, Piotr Weckwerth, Grzegorz Osipowicz, Agnieszka Noryśkiewicz i Monika Badura) oraz poster: “Sedimentary processes in lake nearshore areas and their interaction with human activity of Palaeolithic and Mesolithic communities in young-glacial landscape” (autorzy Piotr Weckwerth, Michał Jankowski, Grzegorz Osipowicz, Agnieszka M. Noryśkiewicz).

KONFERENCJA „BADANIA ARCHEOLOGICZNE W WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIM W LATACH 2017-2018”


W dniach 23-24 maja 2019 roku w Muzeum Archeologicznym w Biskupinie odbyła się IX Konferencja Sprawozdawcza „Badania archeologiczne w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2017-2018”.
Konferencja organizowana jest co 2 lata i dotyczy aktualnych wyników badań archeologicznych, prowadzonych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Jej organizatorami są Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu-Delegatura w Bydgoszczy, Instytut Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Muzeum Archeologiczne w Biskupinie.

My również tam byliśmy:) Dr hab. Grzegorz Osipowicz zaprezentował referat pt.: Z badań nad wczesnoholoceńskimi społecznościami zbieracko-łowieckimi Pojezierza Chełmińsko-Dobrzyńskiego. Rezultaty prac wykopaliskowych przeprowadzonych w latach 2017-2018 na stanowiskach Nowogród 26 i Paliwodzizna 29, gm. Golub-Dobrzyń.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie:
http://www.biskupin.pl/9331-2/


Fot. Szymon Rosołowski

Wystartowała interaktywna mapa stanowiska w Paliwodziźnie 29!

Drodzy Koledzy,
zapraszamy do odwiedzenia interaktywnej mapy stanowiska w Paliwodziźnie 29, która właśnie została uruchomiona. Mapa ilustruje obszar naszych obecnych wykopalisk oraz rozmieszczenie obiektów i różnego rodzaju artefaktów. Jesteś w stanie włączyć i wyłączyć poszczególne elementy mapy. Najciekawsze funkcje są ilustrowane zdjęciami.
Mapę można znaleźć tutaj:

Paliwodzizna, stan. 29 – interaktywna mapa