Nowa publikacja!

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do lektury nowego artykułu dotyczącego badań nad społecznościami mezolitycznymi Pojezierza Chełmińsko-Dobrzyńskiego, który ukazał się w czasopiśmie Mesolithic Miscellany.

Osipowicz G., Badura M., Bosiak M., Jankowski M., Noryśkiewicz A., Makowiecki D., Orłowska J., Sykuła M., Weckwerth P. 2020. Continental Unity and Local Diversity. Mesolithic communities of the Chełmno-Dobrzyń Lakeland (Central Poland). Mesolithic Miscellany vol. 28: number 1.

Współpraca z Erlebnis Archäologie

Rozpoczęliśmy współpracę z Erlebnis Archäologie – jednym z
wiodących austriackich stoważyszeń umożliwiających udział w różnego typu badaniach wykopaliskowych w Europie wszystkim pasjonatom archeologii.
Liczymy na owocną współpracę 🙂
Więcej informacji na temat Erlebnis Archäologie można znaleźć na
stronie: www.archaeologie-erlebnis.eu

Sesja Naukowa Sekcji Paleobotanicznej Polskiego Towarzystwa Botanicznego

7 grudnia 2019 roku w Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, w trakcie Sesji Naukowej Sekcji Paleobotanicznej Polskiego Towarzystwa Botanicznego został wygłoszony komunikat pt. ŚLADY ZBIERACTWA NA MEZOLITYCZNYM STANOWISKU W PALIWODZIŹNIE (POJEZIERZE DOBRZYŃSKIE, POLSKA PÓŁNOCNA; autorzy Monika Badura, Agnieszka M. Noryśkiewicz, Lucy Kubiak-Martens, Grzegorz Osipowicz). Podczas wystąpienia zostały zaprezentowane m.in. pierwsze wyniki SEM wybranych makroszczątków roślinnych odkrytych na stanowisku w Paliwodziźnie. Referat był wynikiem owocnej współpracy z Lucy Kubiak-Martens z BIAX Consult Biological Archaeology & Environmental Reconstruction, w Holandii.

Konferencja w Bernie!

W dniach 4-7 września 2019 roku w Bernie (Szwajcaria) odbyło się 25 jubileuszowe spotkanie członków stowarzyszenia EAA (European Association of Archaeologists). Członkowie zespołu zaprezentowali na nim referat pt.: ” FISH AND TOOLS OF MESOLITHIC SOCIETIES IN POLAND” (autorzy Grzegorz Osipowicz, Daniel Makowiecki, Justyna Orłowska i Mirosława Zabilska-Kunek) oraz poster: “RESULT OF CARRYING OR PUTTING INTO A SHEATH? NEW DATA CONCERNING TRACES RESULTING FROM TRANSPORTATION, HAFTING AND SECURING OF FLINTS” (autorzy Grzegorz Osipowicz, Justyna Orłowska).

Konferencja w Dublinie!

W dniach 25-31 czerwca 2019 roku w Dublinie (Irlandia) odbyła się 20th INQUA (International Union for Quaternary Research) Congress . Członkowie zespołu zaprezentowali na nim referat pt.:  Relation of human activity and the environment in the young-glacial landscape: the Paliwodzizna site (central Poland)” (autorzy Michal Jankowski, Piotr Weckwerth, Grzegorz Osipowicz, Agnieszka Noryśkiewicz i Monika Badura) oraz poster: “Sedimentary processes in lake nearshore areas and their interaction with human activity of Palaeolithic and Mesolithic communities in young-glacial landscape” (autorzy Piotr Weckwerth, Michał Jankowski, Grzegorz Osipowicz, Agnieszka M. Noryśkiewicz).

KONFERENCJA „BADANIA ARCHEOLOGICZNE W WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIM W LATACH 2017-2018”


W dniach 23-24 maja 2019 roku w Muzeum Archeologicznym w Biskupinie odbyła się IX Konferencja Sprawozdawcza „Badania archeologiczne w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2017-2018”.
Konferencja organizowana jest co 2 lata i dotyczy aktualnych wyników badań archeologicznych, prowadzonych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Jej organizatorami są Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu-Delegatura w Bydgoszczy, Instytut Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Muzeum Archeologiczne w Biskupinie.

My również tam byliśmy:) Dr hab. Grzegorz Osipowicz zaprezentował referat pt.: Z badań nad wczesnoholoceńskimi społecznościami zbieracko-łowieckimi Pojezierza Chełmińsko-Dobrzyńskiego. Rezultaty prac wykopaliskowych przeprowadzonych w latach 2017-2018 na stanowiskach Nowogród 26 i Paliwodzizna 29, gm. Golub-Dobrzyń.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie:
http://www.biskupin.pl/9331-2/


Fot. Szymon Rosołowski

Wystartowała interaktywna mapa stanowiska w Paliwodziźnie 29!

Drodzy Koledzy,
zapraszamy do odwiedzenia interaktywnej mapy stanowiska w Paliwodziźnie 29, która właśnie została uruchomiona. Mapa ilustruje obszar naszych obecnych wykopalisk oraz rozmieszczenie obiektów i różnego rodzaju artefaktów. Jesteś w stanie włączyć i wyłączyć poszczególne elementy mapy. Najciekawsze funkcje są ilustrowane zdjęciami.
Mapę można znaleźć tutaj:

Paliwodzizna, stan. 29 – interaktywna mapa